• In de 1e week van juli is er nog een aantal extra trainingen voor bepaalde groepen en vindt er een aantal teambijeenkomsten plaats in verband met de invulling van het kader voor de teams en het maken van partcipatie afspraken met ouders van (nieuwe) leden.